‘Multidisciplinair werken vraagt om flexibiliteit van het EPD. De rol van de zorgverlener en het proces wat ondersteund moet worden bepaald hoe het EPD getoond moet worden’.

 

Een NEXUS / WORKSPACE is gebaseerd op het innovatieve NEXUS / H3-framework. De user experience kan door configuratie in verschillende workspaces worden aangeboden. Een workspace kan samengesteld worden uit meegeleverde en optionele onderdelen. Dit kunnen eigen componenten zijn, maar ook die van derden.

 

Het NEXUS / H3-framework stelt ons in staat standaard workspaces en applicaties uit te leveren, maar biedt tevens de mogelijkheid uw eigen creativiteit, visie en concepten toe te passen om aan de gebruikers behoefte te voldoen. Een workspace kan PC-desktop georiënteerde zijn, maar ook op een mobile device worden aangeboden. Workspaces kenmerken zich door voorgeprepareerde inhoud, zoals een voorgedefinieerde caseload, een overzicht waarin per cliënt is aangeven wat de volgende stap, document of actie is. Workspaces geven de gebruiker voldoende informatie en structuur om het werk georganiseerd, overzichtelijk en eenvoudig uit te voeren.

 

De workspace is dynamisch; de zorgverlener kan meerdere dossiers tegelijkertijd open hebben staan en snel switchen tussen de dossiers, maar ook snel schakelen of switchen tussen workspaces. De plaats in het dossier wordt per cliënt bepaald en vastgehouden. Relevante informatie, behorend bij een fase of stap, kan eenvoudig door de zorgverlener er bij worden gehaald. Bijvoorbeeld uitslagen van het laboratorium, ROM, diagnostiek of voorgaande rapportage of behandelverslag. Men kan tijdens het invullen van het intakeverslag, relevante onderdelen, b.v. verwijsbrief, uitslagen, medicatie enz) opvragen

en inzien en tevens een allergie, behandelbeperking registreren of een recept voorschrijven.

 

NEXUS / WORKSPACE vormt de technische en functionele basis voor verschillende NEXUS / EPD-implementaties. 

Zorgaanbieders zijn continu op zoek naar verbeteringen in de effectiviteit en kwaliteit van zorg. Dit binnen de eigen organisatie als in de communicatie tussen ketenpartners. Diagnostiek beperkt zich niet tot het uitvoeren van een anamnese of vragenlijsten, maar ook het somatische aspect vergt in toenemende mate aandacht, mede als gevolg van medicatiegebruik.

 

NEXUS / ORDERMANAGEMENT wordt ingezet om in GGZ-organisaties de benodigde onderzoeken voor laboratorium en radiologische diagnostiek aan te vragen en de uitslagen daarvan ter beschikking te stellen binnen het NEXUS / EPD.

 

NEXUS / ORDERMANAGEMENT ondersteunt drie hoofdprocessen:

 

 • Het aanvraagproces; de zorgverlener kan vanuit het NEXUS / EPD, met behoud van de geselecteerde cliënt en gebruikersgegevens, direct het aanvraagformulier invullen. Het aanvraagformulier wordt zo opgebouwd dat het een digitale kopie is van het huidige papieren labformulier. Hiermee is de acceptatie van de eindgebruiker optimaal geborgd. Het aanvraagformulier en ingevulde order gegevens zullen worden opgeslagen en verstuurd op basis van standaard HL7-berichten.
 • Het resultaatproces; de uitslagen worden via een standaard HL7-ORU- koppeling opgeslagen in NEXUS / EPD, waarbij de aanvragend behandelaar geattendeerd worden op de binnengekomen uitslagen. Met behulp van de parafeerfunctionaliteit dient de zorgverlener te verantwoorden de uitslagen gezien te hebben.
 • Het financiele verrichtingen proces;  op grond van een standaard HL7-DFT- koppeling worden de onderzoeksverrichtingen ingelezen en verwerkt onder de juiste financieringsstroom van de cliënt, waardoor de verrichtingen gefactureerd kunnen worden.

 

 NEXUS / EPD ondersteunt integraties met verschillende laboratoriumsystemen.

'Voorschrijven, controles en toediening van medicatie onder één dak in het NEXUS / EPD'

 

Processen rondom medicatie brengen een bijzonder grote verantwoordelijkheid met zich mee. NEXUS / MEDICATIE ondersteunt deze processen volledig op een efficiënte en veilige manier: van voorschrijven en controle tot het toedienen van medicijnen. Elke stap in het medicatieproces wordt vastgelegd en gecontroleerd en vormt een closed loop.

 

Met de integratie van FarmedRx wordt maximaal het medicatie voorschrijven, beheren en distribueren met elektronische ondersteuning van de toedieningsregistratie, in zowel de klinische als ambulante setting ondersteund. Het medicatieprofiel wordt via een standaard HL7-integratie opgehaald en verwerkt binnen de correspondentie.

 

Uw voordelen:

 • geïntegreerd met dossiervoering en correspondentie;
 • compleet en actueel medicatieoverzicht;
 • directe melding van bewakingssignalen, inclusief intoleranties en overgevoeligheden;
 • apotheekassortiment inzichtelijk;
 • voorschrijven door alleen daartoe geautoriseerde zorgverleners voor clienten; direct geregeld vanuit NEXUS / EPD;
 • voorschrijven van medicatie, voor zowel ambulant als klinisch in behandeling zijnde clienten.

Behandeleffectmeting neemt een centrale plaats in binnen het totale zorgtraject. Transparantie van de zorgverlening is van groot belang, evenals informatie over de voortgang van behandelingen. Met de NEXUS / ROM kunnen zorgaanbieders
sturing in het behandelplan realiseren, door direct vanuit het EPD-vragenlijsten klaar te zetten en de resultaten automatisch op te nemen en te verwerken in de zorginhoudelijke verslaglegging.

 

Dankzij de volledige frontend- en backend-integratie van uw ROM-applicatie met NEXUS wordt bij het toevoegen van een nieuwe patiënt direct de synchronisatie naar uw ROM-applicatie gerealiseerd. Geïntegreerd in het NEXUS / EPD kunt u een vragenlijst of onderzoeksprofiel kiezen en toewijzen aan de juiste personen (afhankelijk van de mogelijkheden die uw ROM-leverancier biedt). Met de op HL7-standaard gebaseerde koppelingen, behoren ontbrekende patiënt- en zorgverlenergegevens in uw ROM-applicatie tot het verleden.

 

NEXUS Nederland heeft ruim 15 jaar ervaring met HL7-interfaces en complexe desktopintegraties van diverse applicaties. Desktopintegraties zijn gerealiseerd met de ROM-applicaties van het RGOc, NETQ-Healthcare en VitalHealth. HL7-integratie van behandeleffectgegevens is gerealiseerd met de ROM-applicatie van RGOc.

 

Uw voordelen:

 • gestructureerde dossiervoering;
 • meer efficiency en minder administratieve last dankzij standaardkoppelingen;
 • completer aanleveren aan SBG, verbetert uw financiële positie als organisatie;
 • interpretatie van behandeleffecten direct ontsloten én te relateren aan andere medische gegevens. Ondersteunt op eenvoudige wijze het MDO;
 • verhoogde patiëntveiligheid dankzij flexibel instellen van notificaties op extreme waarden.;
 • de zorgverlener kan door adequate signalering beter inspelen op (dreigende) excessen;
 • voor uw cliënten levert het op dat zij op één manier toegang krijgen door de integratie van uw ROM-applicatie in het eHealth-portaal;
 • de klanttevredenheid kan eenvoudig worden gemeten en zal verbeteren doordat u direct toegang biedt;
 • minder fouten bij de interpretatie van de behandelvoortgang, die voor uw cliënten essentieel is in de behandelrelatie.

Downloads

De NEXUS / WORKFLOW MANAGER is een nieuw product waarmee het op diverse manieren mogelijk wordt om de interne bedrijfs- en zorgprocessen te digitaliseren en optimaliseren. De basis is het H3-framework met een aantal engines, tools en portlets die door, en met, diverse producten gebruikt (kunnen) worden.

 

BPM Engine

BPM staat voor Business Process Management. Processen worden met een, op standaarden gebaseerde, tool gemodelleerd en daarna geëxporteerd. Deze processen worden daarna in de database geïmporteerd, waarna deze beschikbaar zijn voor gebruik door de standaardapplicaties.

 

reQuest Engine

Naast de BPM Engine is de reQuest Engine ook een integraal onderdeel van de H3-applicatieserver en wordt o.a. al gebruikt door producten als NEXUS / REQUEST NOTIFICATIES voor het geautomatiseerd versturen van e-mail- en SMS-berichten maar ook de werklijsten in het EVD. In de NEXUS / WORKFLOW MANAGER is het ook mogelijk om vanuit een digitaal formulier taken op een werklijst te zetten via de (optionele) NEXUS / WERKLIJST WEBSERVICE.

 

Dynamische werklijsten

De werklijst in het EPD voor de zorgverlener is een werklijst die is geoptimaliseerd ter ondersteuning van de werkprocessen en protocollen. Dynamische werklijsten echter is een generieke portlet en zeer flexibel in te richten doordat deze portlet gebruik maakt van een (eigen) inrichting binnen reQuest.

‘Zorgprogramma’s en zorgpaden voor planning, verslaglegging en verantwoording.’

 

NEXUS / ZORGPADEN ondersteunt de zorgverlener in het kiezen en samenstellen van het zorgpad. Alle afspraken behorende bij het zorgpad van een cliënt kunnen in een keer worden ingepland. Tijdens de behandeling kan een zorgverlener met NEXUS / ZORGPADEN per afspraak direct een inhoudelijk rapport maken en de afspraak financieel verantwoorden. De voortgang van de behandeling is inzichtelijk. Praktisch is het een extra menuoptie in het dossier van de cliënt. Technisch is het een module die volledig geïntegreerd is in het NEXUS / EPD. Het zijn uw zorgpaden en modules die zijn ingericht, door ons of uzelf.

Kontakt