Het brede mobiliteitsconcept van NEXUS bestaat naast apps uit NEXUS / MOBILE MANAGER, een platform voor het beheer, de gegevensuitwisseling, de integratie en de actualisering in de primaire gegevensopslag.

 

NEXUS / MOBILE MANAGER is bedoeld om mobiele apparaten op de werkplekomgeving beveiligd, beheerd en gecontroleerd toegang te geven tot NEXUS / APPS. De NEXUS / MOBILE MANAGER maakt het mogelijk om apps, gegevens, configuratie-instellingen en patches voor mobiele apparaten gecontroleerd te distribueren.

 

 Uw voordelen:

  • platform-overstijgend mobile-device-management;
  • eenvormig beheer van apparaten en alle apps;
  • integraal getoetst op informatieveiligheid.

 

Informatiemanager GGZ-instelling: 'Met apps op draagbare apparaten komen we tegemoet aan de groeiende behoefte om mobiel te kunnen werken zonder de informatieveiligheid in gevaar te brengen.”

Standaard look & feel
Alle NEXUS / APPS werken op basis van een uniforme, intuïtieve gebruikersinterface, waarvan de standaardelementen steeds opnieuw in alle apps gebruikt worden.

 

Apparaat- en platformonafhankelijk
Alle apps zijn geschikt voor tablet en smartphone en werken op iOS en Android. Alle apps maken optimaal gebruik van standaardfuncties die op het apparaat beschikbaar zijn. Denk hierbij aan spraakherkenning.

 

Informatieveiligheid gewaarborgd

Alle mobiele oplossingen zijn door een externe partij getoetst op informatieveiligheid. Ze komen pas op de markt als ze deze toets hebben doorstaan. Zo wordt er geen data op het apparaat opgeslagen en is dubbele authenticatie noodzakelijk.

 

NEXUS / APP-STORE
Via de interne app-store van de instelling worden de apps, die automatisch worden bijgewerkt, aan gebruikers ter beschikking gesteld. De IT-afdeling heeft de mogelijkheid om de apps ‘in-house’ en economisch te beheren.

 

 

 

 

Steeds vaker werken GGZ-zorgverleners in de wijk of bij cliënten thuis. Dit brengt zorg- en dienstverlening dichterbij mensen. Het snel en veilig beschikbaar hebben van relevante cliëntinformatie is daarbij essentieel. En de gemaakte afspraken wil je na een afspraak direct vastleggen. Met de NEXUS / DOEN!-app is dat geregeld. De ambulante zorgverlener kan inzien en registreren wat onderweg noodzakelijk en handig is. Veilig en rechtstreeks in het centrale dossier.

 

Alle functies voor onderweg onder handbereik

 

 “Wat je onderweg nodig hebt, zit in de app” vertelt een enthousiaste FACT-teammedewerker:

 

- je agenda inzien;

- afspraken inzien, wijzigen, toevoegen en verwijderen;

- routeinformatie met Google-maps;

- verslaglegging met dicteerfunctie;

- tijdschrijven;

- je caseload inzien;

- kern cliëntdossier bekijken (zoals NAW-gegevens, cliëntkaart, decursus en zorghistorie).

 

Uw voordelen:

  • cliëntinformatie uit een bron altijd en overal veilig beschikbaar;
  • meer tijd voor cliënten, minder voor administratie;
  • gelijkwaardiger informatiepositie zorgverlener en cliënt;
  • goed werkgeverschap;
  • NEXUS / DOEN! werkt eenvoudig en intuïtief;
  • geschikt voor tablet en smartphone;
  • werkt op iOS en Android.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt