16.01.2018

Bernhoven gaat live met NEXUS / PDMS

Bernhoven, het ziekenhuis voor de regio Oss-Uden-Veghel, heeft in samenwerking met NEXUS Nederland B.V. het NEXUS / PDMS in gebruik genomen op de intensive care (IC)

Bernhoven, het ziekenhuis voor de regio Oss-Uden-Veghel, heeft in samenwerking met NEXUS Nederland B.V. het NEXUS / PDMS in gebruik genomen op de intensive care (IC). Het PDMS (Patiënt Data Management Systeem) is geïntegreerd met het EPD van NEXUS. Het PDMS, verzamelt en toont alle meetwaarden van de apparaten waar de patiënt aan gekoppeld is. De nieuwe module geeft optimaal inzicht in de status van de patiënt, is gebruikersvriendelijk, draagt bij aan het verminderen van de administratieve last en, belangrijker nog, verhoogt de patiëntveiligheid van de kwetsbare patiënt op de IC.


‘Bernhoven is in 2013 verhuisd naar de locatie in Uden en sinds die tijd stond de aanschaf van een financieel en functioneel passend PDMS op de wensenlijst’, aldus Colin van Velzen, anesthesioloog-intensivist en lid projectgroep PDMS in Bernhoven. ‘We hebben diverse oplossingen bekeken en beoordeeld. Vorig jaar moesten we een definitieve pakketkeuze maken om op 1 januari 2018 aan de IC-richtlijnen te kunnen voldoen ’omdat voor deze datum ziekenhuizen moeten voldoen aan de richtlijnen van Zorginstuut Nederland. Een van deze richtlijnen geeft aan dat het zorgproces op de IC afdeling ondersteund dient te worden met behulp van een PDMS’.
De projectgroep, bestaande uit artsen, verpleegkundigen, apothekers(assistenten) van Bernhoven, een externe projectleider van M&I /partners en consultants van NEXUS, kregen de opdracht om de applicatie zo inrichten dat het IC-proces optimaal ondersteund wordt. ‘De keuzevrijheid om het PDMS te configureren is enorm – the sky is the limit’. Bernhoven heeft de vrijheid gekregen om bijvoorbeeld de rangschikking van het scherm, de invulling van de behandelplannen per ziektebeeld en de te tonen grafieken en parameters te bepalen. ‘Hierdoor moest de projectgroep de prioritering van de eisen en wensen goed in de gaten houden. Belangrijkste functionaliteit eerst en vervolgens de ‘nice-to-haves’, vertelt Van Velzen.


‘Het is een efficiënte module geworden waarin het gebruik van gestandaardiseerde protocollen en behandelplannen afdwingt dat iedereen op dezelfde manier gaat werken. Het PDMS is geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier, waardoor gegevens eenvoudig gedeeld kunnen worden. Ook voor andere afdelingen is de informatie toegankelijk. Overdrachten van de IC naar de verpleegafdeling zijn hierdoor overbodig geworden. Zo zijn we minder tijd kwijt aan registratie door éénmalige vastlegging van gegevens’, aldus Mark van der Kuil, anesthesioloog-intensivist, vakgroepleider en stuurgroeplid PDMS.


Het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) is ook geïntegreerd binnen het PDMS. De zorgverleners hebben hierdoor niet alleen snel overzicht van het volledige medicatieprofiel van de patiënt, men kan ook direct medicatie voorschrijven. Apothekers maken gebruik van een eigen desktop die samen met NEXUS ingericht is. Deze desktop geeft de apothekers de mogelijkheid om voorgeschreven medicatie en wijzigingen hierop in te zien en te beoordelen.


‘Voorafgaande aan de scholing heeft een intensieve voorbereiding plaatsgevonden. De leden van de projectgroep hebben een uitgebreide handleiding geschreven die elke deelnemer, na de klassikale opleiding, ontvangen heeft. Er is volop gelegenheid om te oefenen op een specifiek ingerichte testomgeving. Zo stellen we iedereen in staat om goed voorbereid aan de slag te gaan met de applicatie’, aldus van Velzen.
Om de livegang op 11 december jl. goed te laten verlopen is er extra ondersteuning vanuit afdeling MICT van Bernhoven en NEXUS ingezet. Ook zijn de dienstroosters van de afdeling zo aangepast dat in elke dienst een key-user of projectlid aanwezig was op de werkvloer om, waar nodig, ondersteuning te kunnen bieden. Van Velzen: ‘De samenwerking tussen de diverse afdelingen van Bernhoven en de leverancier is naar alle tevredenheid verlopen. Uiteraard hebben de nodige discussies plaatsgevonden en steeds verliepen deze op een respectvolle manier waarin het gezamenlijk doel voor ogen werd gehouden: een goed werkende en slimme oplossing waarin het zorgproces ondersteund wordt’.
Het systeem is in productie en het zorgproces wordt volledig digitaal gevolgd. Het project is echter nog niet afgerond omdat nu de 2e fase ingaat waarin de NICE-registratie (Nationale Intensive Care Evaluatie), automatische afleiding van IC add-ons, data analyse en verdere ontwikkeling van gebruikersgemak op het programma staan. Fase 2 zal in de zomer van 2018 worden afgerond. Bernhoven heeft dan de beschikking over een complete oplossing voor de afdeling Intensive Care waarin alle aspecten van de medische en financiële registratie, inclusief data-aanlevering en analyse, gedekt zijn.


Met de introductie van de Workspace IC, de volledige integratie van het NEXUS EPD, NEXUS PDMS en NEXUS MEDICATIE, beschikt ziekenhuis Bernhoven als eerste Nederlandse ziekenhuis over een NEXUS Next Generation oplossing. NEXUS Next Generation biedt de zorgprofessional eenvoudige toegang op essentiële patiënten gegevens. Vereenvoudiging en verdergaande automatisering van de registratielast voor de zorgprofessional in combinatie met een verhoging van de patiëntveiligheid zijn de speerpunten die ten grondslag liggen aan de NEXUS Next Generation oplossingen voor de komende jaren, zegt Eric van Kooten, commercieel directeur NEXUS Nederland.

Kontakt