‘Alle patiëntinformatie ziekenhuisbreed en direct beschikbaar’

 

NEXUS / EPD SPECIALIST is een aanvulling op het standaard EPD en omvat het basisdossier, zorgbanner en tientallen specialistische dossiers en formulieren. Met NEXUS / EPD SPECIALIST kan het ziekenhuis versneld van papieren naar ziekenhuisbrede digitale statusvoering.

 

Met NEXUS / EPD SPECIALIST krijgt iedere medewerker binnen het ziekenhuis die daarvoor geautoriseerd is, de belangrijkste patiëntinformatie te zien. Dit gebeurt via de zorgbanner die met duidelijke iconen en tekst de relevante informatie uit het basisdossier toont. Denk aan allergieën, medicatie, intoxicatie, behandelbeperkingen en dergelijke. Afhankelijk van de rol of het specialisme van de medewerker, krijgt deze ook specifieke formulieren ter beschikking, bijvoorbeeld een intake of consult. In een overzichtelijke  boomstructuur worden de diverse episodes met de verschillende statussen chronologisch of per specialisme getoond. Wordt een status bewerkt? Dan is tijdens het bewerken relevante en eerder verzamelde informatie direct inzichtelijk.

 

NEXUS / EPD SPECIALIST en de implementatiemethodiek zijn in samenwerking met een topklinisch ziekenhuis ontwikkeld. Het product heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen én kan desgewenst worden aangepast of uitgebreid naar ziekenhuisspecifieke wensen.

‘Zorg wordt aan het bed geleverd. Het EPD voor de verpleegkundige helpt hierbij.’

 

Het NEXUS / EPD VERPLEEGKUNDIGE is een uitbreiding op - en geïntegreerd met - het NEXUS / EPD en bovenal geoptimaliseerd voor gebruik door verpleegkundigen en ondersteunende disciplines. Het werkblad, ook wel workspace genoemd, is zo in te richten dat het perfect aansluit op de wensen, procedures, standaarden en verpleegmethodieken van het ziekenhuis. Op basis van gestandaardiseerde werkprocessen en protocollen, wordt de kwaliteit van de zorg, vanuit het multidisciplinair en planmatig werken, sterk verbeterd.

 

Het zorgplan met bijbehorende werklijsten vormen het vertrekpunt voor de dagelijkse werkplanning. Registraties zoals scores en metingen, infuus en vochtbalans worden vanuit de werklijst aangeboden. Door de integratie met het EPD, heeft u ook de beschikking over het basisdossier en de benodigde onderzoek- en behandelgegevens. Gegevens vanuit het zorg- of klinisch pad worden opgenomen in het zorgplan, die vervolgens de werklijst genereert. U bent altijd op de hoogte en het voelt als één vertrouwd geheel; er wordt meegedacht en het zorgproces wordt bewaakt.

NEXUS / EPD HUISARTS is een afgeleide van het NEXUS / EPD, speciaal bedoeld voor het gebruik door huisartsen. In theorie kan het ziekenhuis dezelfde functionaliteit beschikbaar maken voor de specialisten als de huisartsen. In de praktijk zal het ziekenhuis veelal inzage in patiëntinformatie geven maar ook het gebruik van NEXUS / ORDERMANAGEMENT, NEXUS / EFORMS en NEXUS / FACTSHEETS behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk bepaalt de inrichting en autorisatie welke functionaliteit er voor de huisarts beschikbaar wordt gemaakt, wat deze in mag zien en mag wijzigen.

 

Er zijn diverse verschillen met het NEXUS / EPD. Portlets als voor DBC en verrichtingen zijn natuurlijk alleen voor gebruik door specialisten. Echter, de delegatieportlet is alleen voor gebruik door huisartsen om zijn of haar patiënten te kunnen delegeren aan andere huisartsen. De patiëntselectie is aangepast zodat de huisarts alleen informatie van zijn of haar (gedelegeerde) patiënten kan inzien.

 

Naast alle voordelen en mogelijkheden van het NEXUS / EPD die ook beschikbaar zijn in het NEXUS / EPD HUISARTS betekent dit ook een groot voordeel voor ziekenhuizen die nu al gebruik maken van het NEXUS / EPD omdat er dan nog maar één omgeving beheerd hoeft te worden voor alle gebruikers in het ziekenhuis en nu dus ook de huisartsen.

NEXUS / ACUTE ZORG is een geavanceerde module voor alle spoedeisende zorg, geïntegreerd in het NEXUS / EPD met de volgende eigenschappen:

 

 • deze module ondersteunt verschillende triagemethodieken, waaronder het Nederlandse Triage Systeem (NTS);
 • toont een grafische weergave van de situatie op de SEH, met alle relevante informatie direct weergegeven (patiënten, logistiek inclusief wachtvelden, urgentie, targettijden, doorlooptijden, allergieën, BRMO, aanwezig personeel, etc.). Vanuit dit overzicht kunnen alle vervolgacties geïnitieerd worden o.a. met drag-and-drop;
 • geeft snel en overzichtelijk inzicht in alle registraties van collega’s en ondersteunt toewijzing van personeel (hoofbehandelaar, artsen en verpleegkundigen) door middel van drag-and-drop;
 • alle benoemde gegevens kunnen afhankelijk van o.a. leeftijd (verplicht) geregistreerd worden;
 • in combinatie met NEXUS / PDMS kunnen ook bewakingsmonitoren gekoppeld worden;
 • alle geregistreerde gegevens zijn op de achtergrond gecodeerd volgens het gegevensmodel van de Landelijke Trauma Registratie (LTR) voor de aanlevering van traumaregistratie;
 • registraties bij rampen worden ondersteund.

NEXUS / OK is een bewezen oplossing uit de praktijk. Diverse ziekenhuizen werken dagelijks met deze software. Het ondersteunt het proces van opnameplanning tot aan het registreren van een POWI.

 

Nadat de anesthesioloog zijn fiat heeft gegeven kan de operatie definitief worden gepland. Aan de hand van het ingevulde opnameformulier zal de afdeling Opname de patiënt in plannen. Het planningsproces zal veelal een samenspel zijn tussen de OK-afdeling, de afdeling Opname, de verpleegafdeling en de specialisten. Voor de planning kan gebruik worden gemaakt van standaard operatiegegevens, het van tevoren gedefinieerde OK-rooster en de wachtlijst voor de specialist of het specialisme. Aan de hand van de wachtlijst wordt bepaald welke patiënten op welke dagen geopereerd kunnen worden. Hiermee wordt een efficiënt, en dus kostenbesparend, proces ingericht voor de planning en bezetting van de OK.

 

Tijdens het preoperatieve registratieproces worden de gegevens vastgelegd die tijdens de operatie ontstaan of die daarbij noodzakelijk zijn. Eventueel kunnen gegevens achteraf worden vastgelegd of opgevraagd. Bij het afsluiten wordt gecontroleerd of alle noodzakelijke gegevens zijn ingevuld en geregistreerd. De operatiegegevens worden vervolgens vrijgegeven om verwerkt te worden in diverse andere procedures (o.a. facturering, medische registratie, bestelprocedure en statistieken tijdbenutting).Andere gegevens kunnen naderhand nog worden toegevoegd (complicaties) of aangepast.

 

Per ingreep en per specialist worden de meetpunten (begin OK, einde OK etc.) vastgelegd en aan de hand hiervan worden de snijtijden - per specialist - berekend. Mede hierdoor onstaat een optimale bezetting van de OK-ruimte.

 

In het kader van de patiëntveiligheid worden de verbruikte materialen en implantaten geregistreerd. Hierbij kunnen tevens gegevens worden vastgelegd m.b.t. serienummers etc. van de gebruikte materialen. Bij een recall van implantaten kan eenvoudig een overzicht worden gemaakt van die patiënten die een bepaalde "batch" of nummer geïmplanteerd hebben gekregen.

 

Uiteraard wordt de gehele operatie financieel afgehandeld en kunnen extra verrichtingen direct bij de operatie worden opgevoerd, zodat er optimaal met het budget omgegaan wordt.

 

'Voorschrijven, controles en toediening van medicatie onder één dak in het nieuwe NEXUS / EPD'

 

Processen rondom medicatie brengen een bijzonder grote verantwoordelijkheid met zich mee. NEXUS / MEDICATIE ondersteunt deze processen volledig op een efficiënte en veilige manier: van voorschrijven en controle tot het toedienen van medicijnen. Elke stap in het medicatieproces wordt vastgelegd en gecontroleerd en vormt een closed loop.

 

Uw voordelen:

 • geïntegreerd met statusvoering en correspondentie;
 • compleet en actueel medicatieoverzicht;
 • directe melding van bewakingssignalen, inclusief intoleranties en overgevoeligheden;
 • apotheekassortiment inzichtelijk;
 • mogelijkheid voor behandelplannen.

NEXUS / ORDERMANAGEMENT wordt ingezet om in een ziekenhuis de benodigde onderzoeken voor diagnostiek en therapie aan te vragen. Het proces 'zorgt ervoor' dat onderzoeken uitgevoerd worden en uitslagen ter beschikking komen.

 

Op hoofdlijnen is de volgende indeling te maken in aanvragen bij ondersteunende afdelingen oftewel service-units:

 

 • laboratorium
 • radiologie
 • functieafdeling

 

Aanvraagsets worden ingezet om de orders die vaak als groep worden aangevraagd, voor te definiëren. Bijvoorbeeld, als voor een bepaald ziektebeeld altijd een combinatie van onderzoeken/bepalingen bij verschillende service-units wordt aangevraagd, kan hiervoor een set worden gedefinieerd.

 

De aanvraagset kan gezien worden als een sjabloon van een aanvraag. Een arts hoeft dan niet meer telkens zelf te bedenken welke bepalingen gedaan moeten worden, maar kan vertrouwen op de sets. Dit kan er enerzijds toe leiden dat er niet te veel bepalingen worden aangevraagd en anderzijds dat bepalingen niet vergeten worden. 

 

Aanvraagsets zijn gekoppeld aan een specialisme (eventueel specialist) en/of afdeling.

 

NEXUS / PDMS is het flexibele informatie- en communicatiesysteem voor intensive care. Alle medische, verpleegkundige en therapeutische gegevens worden op de klinische werkplek patiënt- en probleemgericht vastgelegd.


Door de automatische overname van monitoring-, beademings-, dialyse- en infuusgegevens uit de medische techniek en de continue opslag daarvan wordt de aanwezige monitoring op de intensive care aangevuld met een efficiënte organisatie- en communicatietool. Integratie met de NEXUS-suite levert vele proces- en toepassingsvoordelen op.

 

Uw voordelen:

 • afdelingsoverkoepelend gebruik (OK -> verkoeverkamer -> IC -> verpleegafdeling); naadloze documentatie;
 • automatische afleiding van vergoedingen uit documentatie;
 • gemeenschappelijke database met NEXUS / EPD;
 • beslissingsondersteunend systeem;
 • geïntegreerde component van NEXUS / EPD;
 • gebruiksgemak door voorgeconfigureerde scoreformulieren;
 • aanmaak van protocollen, grafieken, etiketten en pdf’s;
 • ziekenhuisbrede analyses;
 • gecertificeerd als medisch hulpmiddel.

De NEXUS / WORKFLOW MANAGER is een nieuw product waarmee het op diverse manieren mogelijk wordt om de interne bedrijfs- en zorgprocessen te digitaliseren en optimaliseren. De basis is het H3-framework met een aantal engines, tools en portlets die door, en met, diverse producten gebruikt (kunnen) worden.

 

BPM Engine

BPM staat voor Business Process Management. Processen worden met een, op standaarden gebaseerde, tool gemodelleerd en daarna geëxporteerd. Deze processen worden daarna in de database geïmporteerd, waarna deze beschikbaar zijn voor gebruik door de standaardapplicaties.

 

reQuest Engine

Naast de BPM Engine is de reQuest Engine ook een integraal onderdeel van de H3-applicatieserver en wordt o.a. al gebruikt door producten als NEXUS / REQUEST NOTIFICATIES voor het geautomatiseerd versturen van e-mail- en SMS-berichten maar ook de werklijsten in het EVD. In de NEXUS / WORKFLOW MANAGER is het ook mogelijk om vanuit een digitaal formulier taken op een werklijst te zetten via de (optionele) NEXUS / WERKLIJST WEBSERVICE.

 

Dynamische werklijsten

De werklijst in het EPD voor de verpleegkundige is een patiëntspecifieke werklijst die is geoptimaliseerd ter ondersteuning van de werkprocessen en protocollen op een verpleegafdeling. Dynamische werklijsten echter is een generieke portlet en zeer flexibel in te richten doordat deze portlet gebruik maakt van een (eigen) inrichting binnen reQuest.

'PEGASOS®: een totaaloplossing voor archivering- en procesmanagement in de gezondheidszorg'

 

Dossierbeheer

 • Lagere beheerkosten en minder behoefte aan opslagruimte
 • Transparantie over verblijfplaats van elk dossier
 • Snellere aanvraag en beschikbaarstelling van dossiers
 • Eenvoudige monitoring van uitleentermijnen en aanmaningen

 

Digitale archivering

 • Volledige patiënthistorie rechtstreeks en 24/7 beschikbaar
 • Voorkomen van dubbele onderzoeken
 • Hogere kwaliteit van zorg
 • Gelijktijdige inzage, bijvoorbeeld voor bedrijfseconomische controle van medische processen
 • Lagere opslag- en beheerkosten

 

Procesmanagement

 • Geautomatiseerd en gestandaardiseerd procesverloop, bijvoorbeeld bij beheer van aanvragen van zorgverzekeraars
 • Nakomen van verwerkingstermijnen
 • Ondersteuning van digitaliseringsproces en beheer van nakomende documenten
 • Tijdsbesparing en lagere kosten

 

Geïntegreerde zorg

 • Ondersteuning bij oplossingen voor instellingsoverkoepelende gegevensuitwisseling
 • PEGASOS als centrale, onafhankelijke database

Downloads

Kontakt